W dniu 10 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Jaszkowej Dolnej odbył się Festyn Rodzin Zastępczych pn. „Bawmy się Razem” organizowany po raz pierwszy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Celem festynu było propagowanie rodzicielstwa zastępczego, jak również integracja istniejących już rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.